dlaczego jest smierc

dlaczego jest smierc

Analiza przepływów pieniężnych

Po pierwsze, powinniśmy przeanalizować strukturę rachunku przepływów pieniężnych.

Można go podzielić na: operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. Działania operacyjne pokazuje, że wystarczy, aby spłacić dług, wypłaci dywidendę i inwestować, czy też nie, bez środków zewnętrznych. To oznacza wzrost netto stanu środków formularz operacji. Działalność inwestycyjna obejmuje: że otrzymane i zapłacone do rzeczowych aktywów trwałych i innych aktywów trwałych, odsetek i dywidend otrzymanych na inwestycje. Działalności finansowej obejmują wpływy i spłaty kapitału z lub do zewnętrznych usługodawców finansowych.

Tutaj musimy nauczyć się bezpośrednią i pośrednią metodę przepływów pieniężnych. Bezpośrednie i pośrednie metody z działalności operacyjnej mogą być wykorzystane do przygotowania sprawozdania z przepływów środków pieniężnych, bezpośrednie i pośrednie metody mają swoje wady i zalety. Zaletą tej metody bezpośredniej jest to, że pokazuje wpływy i płatności operacyjnych. Wadą jest znaczny koszt, który może być do wytwarzania informacji. Zaletą tej metody jest to, że pośrednio wskazuje różnice pomiędzy podawanymi zysków i przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej. Wadą jest brak informacji na temat istotnych elementów transakcji.

Dzięki działalności inwestycyjnej, można wiedzieć środków przeniesionych w celu uzyskania zarabiać w przyszłości i Cash Flow, a przepływy pieniężne wynikające ze środków przeniesiony wcześniej.

Działania finansowania mogą pomóc inwestorom oraz wierzycielom oszacowanie roszczenie o przepływach środków pieniężnych spółki w przyszłości, a ceną uzyskania wpływów pieniężnych wcześniej.

Artykuł dzięki: